TR | EN
2020-2021 Güz Yarıyılı (Lisans)

2020-2021 Güz YY Lisans Ders Programı

 

İnşaat Müh. Bölümü Kayıt Yenileme Tarih ve Saatleri:

30.09.2020 08:00-10:30 / 13:00-23:00

02.10.2020 08:00-17:00

Ekle-Sil Günleri Tarih ve Saatleri: 

07.10.2020 - 09.10.2020 08:00-17:00


Kayıtlarla İlgili Önemli Notlar:

1. Sınıflar:

 • Tabloda yer alan derslerden sadece 1. sınıf altında yer alan sol sütundaki dersleri almak zorundadırlar. 
 • Sağ sütunda bulunan gruplardan veya üstten ders almaları söz konusu değildir.
 • İngilizce dersi İnşaat Mühendisliği Bölümü altında değil, Dekanlık 1. Öğretim altında açılmaktadır. Ders oradan seçilmelidir. 
 • Muafiyet sınavından geçenler İngilizce dersine kayıt olmak zorunda değildirler.
 • Teknik Resim dersi farklı gruplarda açılmaktadır. Bunlardan sadece 1 tanesi seçilmelidir. 
 • Seminer dersi sadece yabancı uyruklu öğrenciler için olup, YKS ile gelen öğrenciler bu dersi almamalıdırlar.

2. Sınıflar:

 • Alttan Matematik 1, İSG 1 ve İMG dersleri kalanlar sadece 1. sınıf altında yer alan sağ sütundaki dersleri almalıdırlar. Sol sütundan ders seçen öğrencilerin dersleri silinecektir.
 • AİTT dersi bölüm altında değil Dekanlık altında görünecektir, öğrenciler bu derse kayıt olmalıdırlar. 1. (normal örgün) öğretim E grubu, 2. öğretim B grubu seçmelidir.
 • Sadece ders saatinin karşılık geldiği grup seçilmelidir.
 • Seçilen grubun değiştirilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla kayıt öncesi tercihlerinizi yapınız.

3. Sınıflar:

 • Seçilen grubun değiştirilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla kayıt öncesi tercihlerinizi yapınız.

4. Sınıflar:

 • İSG 2 dersi sadece güz dönemi (tek ders dahil) sonunda mezun olacak öğrenciler için açılmıştır. Üstten alınamaz. 
 • Dersi almak isteyen öğrencilerin kafacan@ogu.edu.tr'ye email atmaları gerekmektedir. Ders 0 kontenjanla açılıp yönetim tarafından kayıt yapılacaktır.
 • 4 farklı Tasarım 1 dersi önerilmektedir. İlgi alanınıza ait bir ders seçerek kayıt yapınız. Danışman onayı sonrası ders değişimi söz konusu olmayacaktır.
 • Mühendislik Araştırmaları dersi, sadece güz dönemi sonucu mezun olacak öğrenciler ile, bahar döneminde 22 kredisi dolu olan öğrenciler tarafından alınmalıdır.
 • Aksi halde ders kaydı düşürülecektir. 

Ders Kayıtları ile İlgili üniversitemizin duyurusu ve genel açıklamaları:

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıtları 28 Eylül 2020-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içinde tüm öğrencilerimizin (yeni kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere)bulundukları akademik birim için ayrılan gün ve saatlerde ders kaydı yapması zorunludur.

2020-2021 Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders kayıtları her gün 3 kayıt diliminde yapılacaktır;

 1. Kayıt Dilimi : 08:00-10:30
 2. Kayıt Dilimi : 10:30-13:00
 3. Kayıt Dilimi : 13:00-23:00

Öğrenciler 1. veya 2. dilimde birimler/bölümler itibariyle kendilerine tanınan süre içinde internet üzerinden ders kayıtlarını gerçekleştirecek ve danışmanlarının onayına gönderecektir. Öğrenciler ders kayıtlarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve tabi oldukları mezuniyet şablonuna uygun kayıt yapmalıdır. 3. dilimde iseo gün için tanımlanan birimlerin öğrencilerinin tümü kayıt yaptırabilecek, danışmanlar öğrencilerin kayıtlarını kontrol edecek ve uygun buldukları kayıtları onaylayacaktır. Uygun bulmadıkları kayıtlar için öğrencilere uyarı mesajı göndererek öğrencinin kaydını yeniden düzenlemesini isteyeceklerdir.

02 Ekim 2020 günü kayıtlar için sistem tüm birimlere açılacaktır. Tüm öğrencilerin bu sürenin sonuna kadar ders kayıtlarını yapması gerekmektedir.

Süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler ancak gecikme ücreti ödemek koşuluyla ekle-sil günlerinde kayıt yaptırabilirler.

KAYIT HAFTASI:

Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler (Üniversitemize 2020-2021 Güz yarıyılında yeni kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere) her dönem başında ders kaydı yapmak zorundadır. Ders kaydı için her öğrenci aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır;

 • Üniversitemiz Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemelerini QNB FİNANSBANK üzerinden almaktadır. Ancak bu şekilde öğrencinin ödeme yaptığı anda bilgisi kayıt sisteminde otomatik olarak görülebilmektedir. Bu nedenle ödemeler QNB FİNANSBANK Şubelerinden, ATM’lerinden kartlı ödeme ile ve QNB FİNANSBANKİnternet bankacılığından Üniversite Harç Ödeme Menüsü ile yapılabilir. Diğer bankalardan EFT veya Banka havalesi ile yapılan ödemeler anlık olarak takip edilemediğinden kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler ödemelerini 26 EYLÜL 2020 tarihinden itibaren yapabilir. Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Ödemesinin ders kaydından önce yapılmış olması gerekir. İkinci öğretim öğrencileri ve birinci öğretim öğrencilerinden normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin ilgili yarıyılın öğrenim ücreti/ katkı payını ödemeleri gerekmektedir.

 • Öğrencilerin birimleri için tanımlanan tarih ve saatlerde ESOGÜBS web servisi üzerinden ders seçimi yapmaları ve danışman onayına göndermeleri gerekmektedir.
 • Ders kayıt haftasında ESOGÜBS web üzerinden Danışman onayı alınarak ders kaydı kesinleştirilmelidir.Bu nedenle öğrenciler ders kayıtlarından sonra danışmanlarının kayıtlarını onaylayıp onaylamadığını izlemekle yükümlüdür. Kaydı onaylanmayan ve kendisine UYARI gönderilen öğrenciler kayıtlarını kontrol edip düzelterek tekrar danışman onayına göndermelidir.
 • Öğrencilerin ESOGÜBS web üzerinden seçmiş oldukları dersler danışmanı tarafından uygun görülerek onaylanırsa yarıyıl ders kaydı kesinleşmiş olur. Onaylanmış ders kayıtları ESOGÜ önlisans/lisans yönetmeliğine uygun olmalıdır. Kayıtlar sonuçlandırıldıktan sonra yapılan kontrollerde yönetmeliğe uygun olmayan şekilde onaylanmış dersler varsa ilgili yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.
 • Ders seçimi danışmanı tarafından ESOGÜBS üzerinden "UYARI" verildiği ve öğrenci bu uyarıyı dikkate alıp kaydını düzenlemediği için onaylanmayan ders kayıtları yapılmamış sayılır. Bu durumda kalan öğrenciler geç kayıt ücreti yatırarak ekle-sil günlerindekayıtlarını düzenlemeli ve danışman onayı almalıdırlar. Danışman onayı olmayan ve öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan öğrencilerin dersleri ekle-sil(07-09 Ekim 2020 tarihleri arasında) sonunda sistemden otomatik olarak silinir.
 • Daha önce alınıp başarısız olunan dersin yerine, ders kaydı yapılırken seçilen dersin hangi dersin yerine alındığının belirtilmesi (aynı kodlu ve zorunlu dersler dahil) öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Kontenjana bağlı olarak açılan derslerin kontenjanları dolduğu taktirde bu derslere kayıt alınmayacaktır.

EKLE -SİL GÜNLERİ:

 • Ekle-Sil işlemi sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir haktır.Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin ekle sil günlerinde ders kaydını yapılabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulunca belirtilen “Geç Kayıt” ücretini yatırması gerekmektedir.
 • Ders seçimini yapmış olan ve danışman onayını alarak kaydını kesinleştirmiş olan öğrencilerin ekle-sil haftasında ders kaydı için bölümüne gelmesi gerekmez. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler ekle-sil günlerinde danışmanına mesaj göndererek ders ekle/sil/değiştir işlemlerini yapabilir.