TR | EN
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU

CEVAP

NORMAL DÖNEMDE

[COVID19] UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE

Resmi tatillerde staj yapabilir miyim?

Devlet kurumunda staj yapacak öğrencilerin resmi tatillerde staj yapması söz konusu değildir. Ancak özel kurumlarda staj yapacak öğrenciler ilgili resmi tatilde firmanın çalıştığını belgelemek suretiyle stajlarını yapabilirler.

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Sınav haftasında staj yapabilir miyim?

Hayır. Ara Sınav veya Dönem Sonu Sınav haftalarında staj yapılamaz. Bütünleme veya Tek Ders sınav günlerinde sınavınız yoksa staj yapılabilir. Özetle; herhangi bir ders saatiniz, sınavınız veya uygulamanızla çakışan staj günü geçersiz sayılır.

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Kayıt haftasında staj yapabilir miyim?

Evet. Kayıt haftasında staj yapılabilir. Ancak akademik takvimdeki dönem başlangıcına denk gelecek şekilde staj yapılamaz. Ara Sınav veya Dönem Sonu Sınav haftalarında staj yapılamaz.

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Stajımı iki farklı tarih aralığında tamamlayacağım. Başvuru evraklarını iki kez mi teslim etmeliyim?

Evet.

Evet.

Güz veya Bahar döneminde staj yapabilir miyim?

Eğer hiçbir ders almamışsanız, derslerini tamamlanmış mezuniyet için sadece staj(lar)ınız kalmışsa; Güz, Bahar veya Yaz döneminde staj yapılabilir. Ancak herhangi bir ders alınmışsa kesinlikle staj yapılamaz.

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Yaz döneminde ders alacağım ve stajımı bölerek yapmam gerekiyor. Başvuru ve teslim prosedürü nedir?

Yaz döneminde ders alacak öğrencilerin staj yapması söz konusu olmadığı için stajınızı;

  1. Bahar dönem sonu sınavları sonrasından yaz okulu dönem başlangıcı ile,
  2. Yaz okulu dönem sonu sınavları sonrasından Güz dönem başlangıcına kadar olan tarih aralıklarında yapmalısınız.

Buna göre; staj başvurusu yaparken staj evraklarınızı yukarıdaki gibi belirlediğiniz iki ayrı tarih aralığı için iki ayrı başvuru dosyası hazırlamalısınız.

Ancak stajınızı teslim ederken stajınızın iki aralığını da tamamladıkladıktan sonra tamamını tek bir dosyada (bir staj defterine yazarak) ilgili komisyon üyesine teslim edebilirsiniz.

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Staj tarihlerini iki farklı aralıkta nasıl bölebilirim?

Parçalı yapılan stajlar, en az 5 gün olacak şekilde bölünebilir.

Kabul edilen parçalama örnekleri: 10+15, 15+10, 5+20, 20+5, 8+17, 16+9, 12+13, vb.

Kabul edilmeyen parçalamalar: 1+24, 2+23, 3+22, 4+21, 24+1, 23+2, 22+3, 21+4

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Yaz döneminde ders almayacağım. Birden fazla staj yapabilir miyim?

Evet. Yaz döneminde ders almayacaksanız bütün staj türlerini aynı dönemde tamamlayabilirsiniz.

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Aynı firmada/kurumda iki farklı tür staj yapabilir miyim?

Eğer aynı firma/kurum iki farklı staj türünde (Yapı ve Ulaştırma, Yapı ve Geoteknik, Yapı ve Hidrolik) faaliyet gösteriyorsa toplam 50 iş günü olacak şekilde farklı tarih aralığıklarında stajlarınızı yapabilirsiniz.

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Staj başvurusu stajdan ne kadar önce yapılabilir?

Stajdan bir ay önce evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir.

Stajdan bir ay önce evraklarınızı e-posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.

Staj teslimi ne zamana kadar yapılabilir?

Yaz döneminde staj yapanlar için staj komisyonu tarafından yapılan duyuru dahilinde belirtilen tarih aralığında stajınızı teslim edebilirsiniz.

Ara dönemde veya ders almadığınız dönem içinde yapılan stajları herhangi bir tarihte teslim edebilirsiniz.

Herhangi bir tarih kısıtlaması yoktur. [Covid19] Uzaktan Eğitim Sürecinde Staj Başvuru ve Teslimi sayfasındaki Staj Teslimi İçin Doldurulması Gereken Belgeler başlığı altındaki belgelerin tamamını PDF formatında ilgili komisyon üyesine e-posta yoluyla gönderiniz. Kesinlikle kargo ile evrak göndermeyiniz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı kapsamındaki kabul edilen stajlar için bölüme evrak göndermeli miyim?

Evet. T.C. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı kapsamındaki staja kabul edildikten sonra staj başvuru belgelerini doldurup bölüm sekreterliğine teslim etmelisiniz.

Ancak kuruma Staj kabul belgesi onayı yaptırmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, Staj kabul belgesindeki sadece sizinle ilgili kısımları doldurup çıktı aldıktan sonra, Kariyer Kapısı üzerinden alacağınız evrakı da çıktı alarak arkasına ilave edip komisyon üyesine onaylatınız.

Evet. T.C. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı kapsamındaki staja kabul edildikten sonra staj başvuru belgelerini doldurup bölüm sekreterliğine e-posta yoluyla göndermelisiniz etmelisiniz.

Ancak kuruma Staj kabul belgesi onayı yaptırmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, Staj kabul belgesindeki sadece sizinle ilgili kısımları doldurup, Kariyer Kapısı üzerinden alacağınız evrakı da arkasına ekleme üzere PDF olarak kaydediniz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı kapsamındaki kabul edilen stajlarda, staj belgelerinin tesliminde diğer stajlara göre bir farklılık var mıdır? 

Hayır. Staj Belgeleri sayfasındaki Staj Teslimi İçin Doldurulması Gereken Belgeler başlığı altındaki belgelerin tamamını, yaz döneminde staj yapanlar için staj komisyonu tarafından yapılan duyuru dahilinde belirtilen tarih aralığında stajınızı teslim edebilirsiniz. Ara dönemde veya ders almadığınız dönem içinde yapılan stajları herhangi bir tarihte teslim edebilirsiniz.

Hayır. [Covid19] Uzaktan Eğitim Sürecinde Staj Başvuru ve Teslimi sayfasındaki Staj Teslimi İçin Doldurulması Gereken Belgeler başlığı altındaki belgelerin tamamını PDF formatında ilgili komisyon üyesine e-posta yoluyla gönderiniz. Kesinlikle kargo ile evrak göndermeyiniz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı kapsamındaki kabul edilen stajımı teslim ettikten sonra kabul edilmeye bilir mi?

Değerlendirme prosedürü, staj yeri kendisi bulan ve stajlarını özel firmada/kurumda yapmış öğrencilerle aynıdır. Bu sebeple staj teslim prosedürüne uymayan veya gerekli kriterlerini sağlamayan stajlardan kısmen veya tamamen staj günü iptali yapılabilir.

Normal dönemle aynı prosedür geçerlidir.

Staj yerini bulduktan sonra komisyon onayı nasıl yapılır?

Staj başvuru belgelerini doldurup ilgili komisyon üyesine imzalattıktan sonra bölüm sekreterliğine teslim etmelisiniz.

Staj başvuru belgelerini doldurup imzaladıktan sonra insaat@ogu.edu.tr adresine e-posta ile gönderin. Komisyon onayı için herhangi bir komisyon üyesine e-posta veya telefon yoluyla onay yaptırmanıza gerek yoktur.

Staj başvuru formunu nasıl hazırlamalıyım?

Staj başvuru formunu bilgisayar ortamında hazırladıktan sonra 2 adet çıktı alarak imzalayıp staj belgelerinize ekleyiniz.

Staj başvuru formunu bilgisayar ortamında hazırladıktan sonra 2 adet çıktı alarak imzalayıp ardından PDF olarak bilgisayarınıza kaydetmelisiniz. İmzasız veya Word ortamında gönderilen stajlar değerlendirmeye alınmaz.

Staj başvuru belgelerini nasıl ve nereye göndereceğim?

Web sitemizdeki Staj Belgeleri sayfasındaki staj başvurusu için doldurulması gereken belgeler başlığı altındaki;

1. Staj Başvuru Formunu word ortamında doldurup 2 adet çıktı alarak imzalayın ve komisyon üyesine onaylatın,

2. Taahhütnameyi word ortamında doldurup 1 adet çıktı alarak imzalayın,

3. Bilgilerini doldurduktan sonra staj yapılacak kurum/firma tarafından 1 adet onaylanmış staj kabul belgesini hazırlayıp komisyon üyesine onaylatın,

4. E-devlet üzerinden sağlık provizyonu müstehaklığını gösteren 1 adet belgeyi çıktı alın,

5. Staj yeri iş güvenliği taahhütnamesini doldurup 1 adet çıktı alarak imzalayın,

6.

a. Stajda ücret alacaksanız; bilgilerini doldurduktan sonra staj yapılacak kurum/firma tarafından 1 adet onaylanmış stajda ücret alacak öğrencilerin doldurması zorunlu belgeyi hazırlayın,

b. Stajda ücret almacaksanız; bilgilerini doldurduktan sonra staj yapılacak kurum/firma tarafından 1 adet onaylanmış stajda ücret almacak öğrencilerin doldurması zorunlu belgeyi hazırlayın,

7. 1 adet arkalı önlü kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisini hazırlayın,

Ardından yukarıda hazırladığınız bütün belgeleri, bölüm sekreterliğine teslim ediniz.

Web sitemizdeki [Covid19] Uzaktan Eğitim Sürecinde Staj Başvuru ve Teslimi sayfasındaki staj başvurusu için doldurulması gereken belgeler başlığı altındaki;

1. Staj Başvuru Formunu word ortamında doldurup 2 adet çıktı alarak imzaladıktan sonra PDF olarak kaydedin (komisyon üyesi onayı gerekmez),

2. Taahhütnameyi word ortamında doldurup 1 adet çıktı alarak imzaladıktan sonra PDF olarak kaydedin,

3. Bilgilerini doldurduktan sonra staj yapılacak kurum/firma tarafından 1 adet onaylanmış staj kabul belgesini PDF olarak kaydedin (komisyon üyesi onayı gerekmez),

4. E-devlet üzerinden sağlık provizyonu müstehaklığını gösteren 1 adet belgeyi PDF olarak kaydedin

5. Staj yeri iş güvenliği taahhütnamesini doldurup 1 adet çıktı alarak imzaladıktan sonra PDF olarak kaydedin,

6.

a. Stajda ücret alacaksanız; bilgilerini doldurduktan sonra staj yapılacak kurum/firma tarafından 1 adet onaylanmış stajda ücret alacak öğrencilerin doldurması zorunlu belgeyi PDF olarak kaydedin,

b. Stajda ücret almacaksanız; bilgilerini doldurduktan sonra staj yapılacak kurum/firma tarafından 1 adet onaylanmış stajda ücret almacak öğrencilerin doldurması zorunlu belgeyi PDF olarak kaydedin,

7. 1 adet arkalı önlü kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisini veya fotoğraflarını tek bir PDF olarak kaydedin,

ardından insaat@ogu.edu.tr adresine yukarıda hazırladığınız bütün belgeleri, staj türü ve kimlik bilginizi içeren bir konu ile kimlik ve öğrenci bilgilerinizin de yazıldığı açıklayıcı bir metin ile e-posta olarak gönderiniz.

  • Hiçbir belgeyi komisyon üyesine onaylatmanıza gerek yoktur.
  • Kesinlikle kargo ile evrak göndermeyiniz.

Staj teslim belgelerini nasıl ve nereye göndereceğim?

Web sitemizdeki Staj Belgeleri sayfasındaki staj teslimi için doldurulması gereken belgeler başlığı altındaki;

1. Staj yapılan her gün için her sayfası onaylanmış ve herhangi bir resim yapıştırılmamış sadece elle metin yazılmış Staj Defterini,

2. Staj yapılan kurum/firma tarafından doldurularak imzalanmış, üzeri kapanma yerinden kaşelenmiş ve imzalanmş kapalı zarf içinde Staj Değerlendirme Formunu,

3. İlgili adımları kontrol edip onayladığınız Staj Teslim Tutanağını,

4. Her bir sayfasında 6 slayt sayfası olacak şekilde ve en az 22 pt. ile hazırlanan PowerPoint sunumunun çıktılarını,

5. PowerPoint sunumu, staj sırasında çekilen fotoğraflar ve videolar, varsa AutoCAD ve diğer teknik çizimleri içeren medya aygıtını (CD, DVD veya USB Bellek),

bir adet zarf içine sırasıyla yerleştirip, zarfın kapağını içindekiler dökülmeyecek şekilde düzgün bir şekilde kapatarak, zarf üzerinde isim soyisim, öğrenci No, staj türü, staj tarihlerini yazarak ilgili komisyon üyesine teslim ediniz.

Web sitemizdeki [Covid19] Uzaktan Eğitim Sürecinde Staj Başvuru ve Teslimi sayfasındaki staj tesimi için doldurulması gereken belgeler başlığı altındaki;

1. Staj yapılan her gün için her sayfası onaylanmış ve herhangi bir resim yapıştırılmamış sadece elle metin yazılmış Staj Defterini PDF olarak kaydedin,

2. Staj yapılan kurum/firma tarafından doldurularak imzalanmış Staj Değerlendirme Formunu PDF olarak kaydedin,

3. İlgili adımları kontrol edip onayladığınız Staj Teslim Tutanağını PDF olarak kaydedin,

4. Hazırlanan PowerPoint sunumunu PDF olarak kaydedin,

5. varsa AutoCAD ve diğer teknik çizimlerini RAR veya ZIP olarak bir klasörde kaydedin,

hazırladığınız bütün belgeleri, staj türü ve kimlik bilginizi içeren bir konu ile kimlik ve öğrenci bilgilerinizin de yazıldığı açıklayıcı bir metin ile e-posta olarak gönderiniz.

  • Kesinlikle kargo ile evrak göndermeyiniz.
 

 


STAJA İLK ADIM SEMİNERİ [Genç-İMO & ESTÜ & ESOGÜ]

ESOGÜ sunumuna 60. dakikadan itibaren erişilebilir.