Mühendislik Tamamlama
İntibak Durumu İlgili Kişi(ler) Dahili No E-posta Adresi
Çift Anadal Öğrencileri Arş. Gör. Hakan BİLİCİ

3510

3203

hbilici@ogu.edu.tr
Arş. Gör. Ömer KARAGÖZ   okaragoz@ogu.edu.tr

 

2019 - 2020 Öğretim Yılı Yeni İntibak Öğrencileri İçin İrtibat Listesi

Müh. Tamamlama Öğrencilerinin Mezun Olmak İçin Alması Gereken Dersler