TR | EN
Mühendislik Tamamlama
İntibak Durumu İlgili Kişi(ler) Dahili No E-posta Adresi

Mühendislik Tamamlama öğrencileri

Arş. Gör. Hakan BİLİCİ

3510

3203

hbilici@ogu.edu.tr

 

Müh. Tamamlama Öğrencilerinin Mezun Olmak İçin Alması Gereken Dersler