TR | EN
SWOT Analizi

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SWOT ANALİZİ

EĞİTİM ÖĞRETİM

Güçlü Yönler

 • Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak oluşturulan akademi bünyesinde 1970 yılında kurulan ve 1993 yılından bugüne Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almış, maziye dayanan geçmişimiz. 
 • Yapı-Deprem, Yapı Malzemesi, Ulaştırma, Hidrodinamik, Geoteknik ve Topoğrafya laboratuvarlarının mevcut olması.
 • Çalışma alanları çok geniş olup inşaat mühendislerine uçak sanayisinden tarıma, madencilikten konut sektörüne ve giderek önemi artan çevre alanında iş imkanı sağlaması.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla disiplinler arası çalışma olanağının bulunması.
 • Mühendislik alanında hem ulusal hem de uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölüm olması.
 • Çift anadal ve yan dal programlarının uygulanıyor olması.
 • Erasmus ve Mevlana değişim programlarının bulunması.
 • Yeniliklere açık güçlü akademik kadronun bulunması.
 • Mezunlarıyla güçlü iletişim ağının olması.

Geliştirmeye Açık Yönler

 • Diğer bölümlere oranla öğrenci sayımızın fazla olması.
 • Araştırma görevlisi ihtiyacının bulunması.
 • Seçmeli ve tasarıma yönelik ders sayısının artırılması.

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Güçlü Yönler

 • Her türlü bina, havaalanı, spor tesisleri, köprü, karayolu, demiryolu, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, tünel, sulama kanalları, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili araştırmalar yapılıyor olması.
 • Problem çözümüne yönelik, döner sermaye kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarına proje ve raporlama çalışmalarının yapılıyor olması.
 • Güçlü akademik kadrosu sayesinde çok sayıda bilimsel yayın yapılabiliyor olması.
 • Yeterli sayıda yüksek lisans ve doktora kontenjanının olması.

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • İnşaat Mühendisliği uygulamaları yönünden yetkin bir konumda olduğu bilinen bölümümüz laboratuvarlarda yardımcı ve teknik personel ihtiyacının bulunması.
 • Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması.
 • Lisansüstü öğrencileri için yeteri kadar burs imkanı olmaması.
 • Bireysel ve grup çalışmalarıyla gerçekleşen tasarım projelerinin artırılması.

 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Güçlü Yönler

 • 1970 yılından itibaren faaliyet gösteren bölümümüzün deneyim ve tecrübesinin bulunması.
 • Kalite komisyonun bulunması.
 • Öğretim üyelerinin performans bilgilerinin her 3 ayda bir toplanması.

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • İç ve dış paydaşlarla toplantılar yapılarak fikir paylaşımının artırılması.

 

YÖNETİM

Güçlü Yönler

 • Şeffaf ve öğrenci odaklı yönetim anlayışının olması.
 • Öğrencilerinin her türlü sorununa çözüm arayışı içinde olan akademilk ve idari personelin varlığı.

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • Ders değerlendirilmesine ve memnuniyete dayalı anketlerin yapılması.
 • Paydaşlarla toplantılar yapılarak fikir paylaşımında bulunulması.