TR | EN
Stajlar ve Komisyonlar

İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olunabilmesi için aşağıda belirtilen toplamda 60 iş günü olan üç stajın başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

STAJ TÜRÜ BRANŞ İŞ GÜNÜ

ŞARTLAR

KOMİSYON ÜYELERİ

1 - ZORUNLU STAJ

1. YAPI

25

2. sınıfı tamamlamış ve aşağıdaki dersleri almış olmak:

 • Yapı Malzemeleri
 • Yapı Elemanları
 • Mimarlık Bilgisi
 • Teknik Resim

Araş. Gör. Ömer KARAGÖZ

Araş. Gör. Meltem ERYILMAZ

2 - SEÇMELİ STAJ

 ULAŞTIRMA

25

3. sınıfı tamamlamış ve aşağıdaki dersleri almış olmak:

 • Ölçme Bilgisi (veya Topoğrafya 1-2)
 • Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği
 • Karayolu Mühendisliği

Araş. Gör. Dr. Çağdaş KARA

Araş. Gör. Dr. Kadir Berkhan AKALIN

GEOTEKNİK 25

3. sınıfı tamamlamış ve aşağıdaki dersleri almış olmak:

 • Zemin Mekaniği I
 • Zemin Mekaniği II
Araş. Gör. Hakan BİLİCİ
HİDROLİK 25

3. sınıfı tamamlamış ve aşağıdaki dersleri almış olmak:

 • Akışkanlar Mekaniği
 • Hidrolik
Araş. Gör. Dr. Mehmet Anıl KIZILASLAN
3 - TOPOĞRAFYA STAJI TOPOĞRAFYA 10

2. sınıfı tamamlamış ve aşağıdaki dersleri almış olmak:

 • Ölçme Bilgisi
Öğr. Gör. Selami DİKER

 

Zorunlu (Yapı) ve Seçmeli (Ulaştırma, Geoteknik veya Hidrolik'ten biri) staj yeri öğrencinin kendisi tarafından bulunmalı ve ilgili komisyon üyesinden onay almalıdır (bkz. Stajda İzlenecek Yol). Detaylı sorular için ilgili komisyon üyesinden bilgi alınabilir.

Topoğrafya Stajı dönem sonunda akademik takvimde belirtilen günlerde dersin öğretim elemanı tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Stajla iligili bilgi Ölçme Bilgisi dersinde verileceği gibi detaylı sorular için ilgili komisyon üyesinden bilgi alınabilir.


YAPI STAJI Hakkında Genel Bilgiler

Yapı stajı süresi 25 iş günüdür ve tüm öğrenciler için zorunludur.
Toplam staj süresi 10 günden az parçalar halinde bölünemez.
Yaz okulu öncesi ve sonrasında aynı firmada yapılan stajlar, tek bir staj olarak değerlendirilir (Tek bir staj defteri halinde teslim edilebilir).
Staj yapılabilmesi için 2. Sınıfın tamamlanmış olması aşağıdaki derslerin alınmış olması gereklidir. Alınan derslerden DZ (devamsız) ile kalınmaması ve İZ (izinli) olunmaması gereklidir. Ders alınmış FF ile kalınmış olsa dahi staj yapılmasında bir engel yoktur:

 • Yapı Malzemesi
 • Yapı Elemanları
 • Mimarlık Bilgisi
 • Teknik Resim

Yapı Stajının Kabul Edilmesi İçin Gereken Şartlar:

1) Firmada en az 1 İnşaat Mühendisi çalışmalıdır.

2) Staj yapılacak şantiyede toplam inşaat alanı 1000m² den az olmamalıdır (Örneğin her katta 100m² lik 2 daire bulunan 5 katlı bir bina gibi).

3) Yapı kaba inşaat safhasında olmalıdır (Kalıp çakılması, Demir döşenmesi, Beton dökülmesi kabul edilir. Hafriyat, Temel vb. başlangıç aşamaları ile Fayans, Parke, Kapı-Pencere Montajı vb. ince işler kabul edilmez).

4) Proje büroları vb. masa başı stajları kabul edilmeyecektir.

5) Çalışma saatleri boyunca şantiyede bulunulması zorunludur.

Yapı Staj Komisyonu:

 • Araş. Gör. Ömer KARAGÖZ
 • Araş. Gör. Meltem ERYILMAZ

ULAŞTIRMA STAJI Hakkında Genel Bilgiler

Staj süresi 25 iş günüdür. Bu stajı seçen öğrenciler Hidrolik veya Geoteknik Stajı yapmasına gerek yoktur.
Toplam staj süresi 10 günden az parçalar halinde bölünemez.
Yaz okulu öncesi ve sonrasında aynı firmada yapılan stajlar, tek bir staj olarak değerlendirilir (Tek bir staj defteri halinde teslim edilebilir).

Ulaştırma Stajının Kabul Edilmesi İçin Gereken Şartlar:

1) Ulaştırma stajı yapılabilmesi için 3. sınıfın tamamlanmış olması ve aşağıdaki derslerin alınmış olması gerekmektedir. Alınan derslerden DZ (devamsız) ile kalınmaması ve İZ (izinli) olunmaması gereklidir. Ders alınmış FF ile kalınmış olsa dahi staj yapılmasında bir engel yoktur:

 • Ölçme Bilgisi (veya Topoğrafya 1-2)
 • Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği
 • Karayolu Mühendisliği

2) Yaz okulu öncesi ve sonrasında aynı firma ve aynı şantiyede yapılan stajlar, tek bir staj olarak değerlendirilir ve tek bir staj defteri ile teslim edilebilir.

3) Ulaştırma staj yerinin kabul edilebilmesi için, firmada en az 1 İnşaat Mühendisi çalışıyor olmalı ve yol üst yapısı (Karayolu için; Asfalt, Alt Temel, Temel; Demiryolu için; Balast Tabakası, Travers ve Ray Döşenmesi) mutlaka görülmelidir.

4) Köprü, Viyadük, Menfez, İstinat Duvarı, Kazık Çakılması, Tünel vb. sanat yapıları ve Yarma-Dolgu işleri en fazla 5 gün kabul edilir.

5) Staj sırasında yol inşaatlarındaki deneyler mutlaka görülmeli, ayrıntılar ile açıklanmalı ancak laboratuvar kısmı 5 günü geçmemelidir. Sadece laboratuvarda yapılan stajlar 5 gün kabul edilir.

6) Deneyler ve diğer inşaatlarla ilgili kitap bilgilerine yer verilmemelidir. Yalnızca stajda görülen çalışmalar anlatılmalıdır.

7) KGM bünyesinde denetmen olarak yapılan stajlarda mutlaka her gün denetime gidiliyor olması gereklidir.

8) Gerekli şartlar sağlandığı takdirde 25 günlük stajın bir kısmı karayolu bir kısmı demiryolu olarak yapılabilir (Örnek: 15 gün karayolu + 10 gün demiryolu).

Ulaştırma Staj Komisyonu:

 • Araş. Gör. Dr. Çağdaş KARA
 • Araş. Gör. Dr. Kadir Berkhan AKALIN

GEOTEKNİK STAJI Hakkında Genel Bilgiler

Staj süresi 25 iş günüdür. Bu stajı seçen öğrenciler Hidrolik veya Ulaştırma Stajı yapmasına gerek yoktur.
Toplam staj süresi 10 günden az parçalar halinde bölünemez.
Yaz okulu öncesi ve sonrasında aynı firmada yapılan stajlar, tek bir staj olarak değerlendirilir (Tek bir staj defteri halinde teslim edilebilir).

Geoteknik Stajının Kabul Edilmesi İçin Gereken Şartlar:

1) Staj yapacak öğrenciler, staj yapacakları kurum yada kuruluşu belirledikten sonra, Bölümümüzün internet adresinden alacağı staj belgelerini doldurup stajın başlamasından en az 15 gün önce Staj Komisyonu Onayına sunmaları gerekmektedir.

2) Geoteknik staj yerinin kabul edilebilmesi için; firmada en az 1 İnşaat Mühendisi çalışmalı ve Geoteknik mühendisliğinin, zemin mekaniği, geoteknik deprem mühendisliği, temel mühendisliği gibi alanlarında hizmet veren büyük ölçekli firmalarda yapılmalıdır.

3) Geoteknik stajı yapılabilmesi için aşağıdaki derslerin alınması gerekmektedir. Alınan derslerden DZ (devamsız) ile kalınmaması ve İZ (izinli) olunmaması gereklidir. Ders alınmış FF ile kalınmış olsa dahi staj yapılmasında bir engel yoktur:

 • Zemin Mekaniği I
 • Zemin Mekaniği II 

4) Öğrenci aşağıda verilen farklı uygulamalardan herhangi birinde problemin tanımından çözümü ve kontrolüne kadar, aşama aşama gözlem ve çalışma yapmak ile zorunludur.

 • Palplanj ve Ankraj sistemleri
 • Diyafram Duvar
 • Kazıklı Temel
 • Jet Grout ve Taş Kolon
 • Kum Dren
 • Fore Kazık

5) Yaz okulu öncesi ve sonrasında aynı firma ve aynı şantiyede yapılan stajlar, tek bir staj olarak değerlendirilir. (Tek bir staj defteri halinde teslim edilebilir)

6) Öğrenci yetkili mühendisten büro çalışmaları hakkında bilgi edinmelidir. Stajı ile ilgili her türlü etüd, plan, proje, hesap aşamalarını gözlemlemelidir.

7) Stajı ile ilgili çalışmaların maliyet analizi, hakediş çıkarımı ve iş programı çıkarılması gibi yapı işletmesi konularında da çalışmalarda bulunması gereklidir.

8) Proje süresince kullanılan her türlü paket program ile ilgili bilgi almalı ve asgari düzeyde kullanabilmelidir.

9) Projenin uygulama sürecinde zemin özelliklerinin belirlenmesinden başlayarak proje sonu kontrollere kadar aşama aşama gözlem ve çalışmalarda bulunmalıdır.

10) Staj sırasında öğrenci çalıştığı geoteknik yapılarla ilgili olarak fizibilite çalışmaları, ekonomik analiz, çevre etki değerlendirmesi, toplumsal fayda gibi konular hakkında ayrıca bilgi edinmelidir.

11) Staj sırasında süresince;
Zemin indeks deneyleri (Su Muhtevası Deneyi, Kıvam Limitleri Deneyleri, Elek Analizi Deneyi, Hidrometre Deneyi, Özgül Ağırlık Deneyi, Konsolidasyon Deneyi), Zemin mukavemet deneyleri (Serbest Basınç Deneyi, Direkt Kesme Kutusu Deneyi, Üç Eksenli Basınç Deneyleri; Veyn Deneyi), Uygulama kalite kontrol deneyleri (Ankraj halatları öngerme deneyleri, Plaka yükleme, Kazık yükleme deneyleri, Kazık devamlılık testleri, İnklometre ölçümleri ile Karot alımı ve dayanım testleri ) gibi deneyler mutlaka öğrenilmeli, ayrıntılar ile açıklanmalı ancak laboratuvar kısmı staj defterinde 5 günü geçmemelidir.

12) Deneyler ve diğer inşaatlarla ilgili kitap bilgilerine yer verilmemelidir.

13) Herhangi bir kurum bünyesinde denetmen olarak yapılan stajlarda, her gün mutlaka denetime gidiliyor olması gereklidir.

Geoteknik Staj Komisyonu:

 • Araş. Gör. Hakan BİLİCİ

HİDROLİK STAJI Hakkında Genel Bilgiler

Staj süresi 25 iş günüdür. Bu stajı seçen öğrenciler Geoteknik veya Ulaştırma Stajı yapmasına gerek yoktur.
Toplam staj süresi 10 günden az parçalar halinde bölünemez.
Yaz okulu öncesi ve sonrasında aynı firmada yapılan stajlar, tek bir staj olarak değerlendirilir (Tek bir staj defteri halinde teslim edilebilir).

Hidrolik Stajının Kabul Edilmesi İçin Gereken Şartlar:

1) Hidrolik stajına başvuracak öğrencilerin 6 yarıyılı tamamlamış olması ve aşağıdaki derslerin almış olması gerekmektedir. Alınan derslerden DZ (devamsız) ile kalınmaması ve İZ (izinli) olunmaması gereklidir. Ders alınmış FF ile kalınmış olsa dahi staj yapılmasında bir engel yoktur:

 • Akışkanlar Mekaniği
 • Hidrolik

2) Hidrolik stajı yapacak öğrenciler için Eskişehir Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü için 10 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Daha fazla sayıda öğrenci bu kurumda staj yapamaz. 
3) Barajlarda staj yapacak ise; staj süresinin elverdiği ölçüde mümkün olan tüm imalat aşamalarında bulunmaları gerekmektedir:

 • 1- Batardo 
 • 2- Su tutma yapısı gövdesi 
 • 3- Dolu savak 
 • 4- Derivasyon tüneli 
 • 5- Su alma yapıları 
 • 6- Dip savak 
 • 7- Denge bacası gibi yapıların inşa aşamalarının görmesi gerekmektedir. Barajlarda staj yapacak öğrencilerin stajlarının kabul edilebilmesi için yukarıdaki 7 iş kaleminden en az 3 tanesini görmesi gerekmektedir.

4) İçme suyu temini projelerinde yer alacak ise, stajlarının kabul edilebilmesi için aşağıdaki iş kalemlerinin tamamını görmesi gerekmektedir:

 • 1- İsale hattı 
 • 2- Su depoları 
 • 3- Terfi merkezi 
 • 4- Hazne şebekeleri gibi yapıların inşa aşamalarını görmesi gerekmektedir. 

5) Kanalizasyon projelerinde yer alacak ise; stajlarının kabul edilebilmesi için aşağıdaki kalemlerinin tamamını görmesi gerekmektedir:

 • 1- Atık su ve yağmur suyu uzaklaştırma sisteminin boyutlandırılması
 • 2- Sistemlerin projelendirilmesi 
 • 3- Sistem tüm imalat süresince aşamalarını görmesi gerekmektedir. Kanalizasyon projelerinde staj yapacak öğrencilerin

Hidrolik Staj Komisyonu:

 • Araş. Gör. Dr. Mehmet Anıl KIZILASLAN

TOPOĞRAFYA STAJI Hakkında Genel Bilgiler

Staj süresi 10 iş günüdür ve tüm öğrenciler için zorunludur.

Dönem sonunda akademik takvimde belirtilen günlerde dersin öğretim elemanı tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Stajla iligili bilgi Ölçme Bilgisi dersinde verileceği gibi detaylı sorular için ilgili komisyon üyesinden bilgi alınabilir.

Topoğrafya Stajının Kabul Edilmesi İçin Gereken Şartlar:

(Komisyon üyesine başvurunuz)

Topoğrafya Staj Komisyonu:

 • Öğr. Gör. Selami DİKER