TR | EN
Staj Belgeleri

 

STAJ BAŞVURUSU İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN BELGELER

Staj başvuru işlemleri, SGK sistemine işlenmesi vb. bütün evrak işleri bölüm sekreterliğince yapılmaktadır. Akademik personelin staj komisyon onayı hariç, staj başvuru işlemleri ile ilgili görevi ve yetkisi yoktur. Lütfen komisyon onayı ve staj teslimi hariç akademik personel ile iletişime geçmeyiniz. [Covid19] Uzaktan  Eğitim Sürecinde komisyon onayına gerek yoktur. 


STAJ TESLİMİ İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN BELGELER

Staj Evrakı Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar dosyasında detaylı olarak belirtilmiştir. Özetle;

 

  • Dijital Staj Defteri
  • Staj Değerlendirme Formu (Staj yapılan kurum/firma tarafından doldurulacak)
  • Staj Teslim Tutanağı (Elden teslim) / Staj Teslim Tutanağı (Uzaktan teslim)
  • Sunum Çıktısı (Her bir sayfasında 6 slayt sayfası olacak şekilde ve en az 22 pt. ile hazırlanan PowerPoint sunumunun çıktısı) 
  • CD/DVD/USB Bellek (PowerPoint sunumu, staj sırasında çekilen fotoğraflar ve videolar, varsa AutoCAD veya farklı formatlarda proje teknik çizimlerini içeren CD veya DVD)

DİĞER BELGELER