TR | EN
Vizyon & Misyon

Vizyon (Özbakış)

Temel mühendislik bilgisine hakim, yenilikçi, analitik düşünme becerisine sahip, mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip edip geliştirebilen inşaat mühendisleri yetiştirmek, uluslararası bilime katkı sağlayan, ulusal ve bölgesel düzeyden öncü, topluma katkı sunan bir bölüm olmaktır.

Misyon (Özgörev)

Bilgiyi ülke ve insanlık yararına dönüştürebilen, araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen güncel bilgilerle donanımlı, mesleki etik değerlere saygılı inşaat mühendisleri yetiştirmektir.