TR | EN
Sınav Kuralları

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınava gelmeden önce;

 • Sınav tarihi ve saati Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OGUBS) üzerinden tam olarak öğrenilecektir. Sınav başlangıç saatinden itibaren 15 dakika geçmiş ise öğrenci sınava kesinlikle katılamayacaktır.
 • Sınavlardan 30 dakika önce, 1. Kattaki panolara asılan sınav salonu ve oturma düzeni belgelerinden, sınav salonunu ve belirtilmişse salondaki sıra numarasını öğrenilecek ve buna göre sınava girilecektir. Sınav yeri ve sırasına uygun oturmayan öğrenciler sınavdan çıkarılacak ve 15 dakika geçmişse listesinde yer aldığı sınav salonuna da alınmayacaklar.
 • Kurşun kalem ve kalemtıraş veya uçlu kalem ve yedek ucu, silgi, mavi renkli tükenmez kalem, cetvel, hesap makinesi (programlanabilen ve dosya aktarılabilenler hariç) ve varsa sınav için gerekli diğer malzemeleri öğrencinin yanında bulunacaktır. Kesinlikle malzeme paylaşımı söz konusu olmayacaktır.
 • Öğrenci Kimliği (yoksa fotoğraflı öğrenci belgesi) ve T.C. Kimlik Kartı (yoksa Nüfus Cüzdanı, Pasaport vb. kimlik yerine kullanılacak resmi belge) ile birlikte sınava hazır olunacaktır.

Sınav esnasında;

 • Sıranın üzerinde Öğrenci Kimliği ve T.C. Kimlik Kartı’nı ön yüzü açık olacak şekilde bulundurulacaktır.
 • Sınav kâğıtları teslim alındığı anda, mavi renkli tükenmez kalem ile isim, soy isim, öğrenci numarası ve imza alanları doldurulacaktır.
 • Sınav görevlisinden izin isteyerek dahi hiçbir şekilde malzeme alış-verişi yapılmayacaktır.
 • Sınav görevlisine sınavla ve sorularla ilgili kesinlikle soru sorulmayacaktır.
 • Sınav imza listesine mavi renkli tükenmez kalem ile imza atılacaktır.
 • Kesinle etrafına bakmak ve görevliler dışında herhangi biriyle konuşmak yasaktır. Öğrenciler yalnızca kendi kâğıdı ile ilgilenecektir.
 • Cep telefonları kapatılarak (sessiz konumda değil) kaldırılacaktır. Sıra üzerinde bırakılmayacaktır.
 • Sıra üzerinde, kıyafet, çanta ve ders notu bulundurulmayacak. Mont, hırka vb. kıyafetler askıya asılacak, çantalar askıların önündeki alana bırakılacaktır. Ders notları varsa çantanın içine konulacak yoksa tahtanın önüne bırakılacaktır.
 • Oturulan sıranın, sınav görevlisinin talimatı doğrultusunda ve herkes aynı hizada olacak şekilde, ortasına, sol veya sağ kenarına oturulacak ve bu hiza sınav süresince bozulmayacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ uyarınca derhal işlem yapılacaktır.