TR | EN
Bölüm Tanıtımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak oluşturulan akademi bünyesinde 1970 yılında kurulmuştur. 1993 yılından bugüne de Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. 2005 yılından itibaren üniversitenin adı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) olarak değiştirilmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünde bulunan bölümümüzde Yapı-Deprem, Yapı Malzemesi, Ulaştırma, Hidrodinamik, Geoteknik ve Topoğrafya laboratuvarları mevcuttur. Bu laboratuvarlarda teorik derslerin uygulamaları yanı sıra bilimsel araştırmalar yapılmakta, Eskişehir ve civarındaki mühendislik problemlerinin çözümü için teknik hizmet vermektedir.

Bölümümüz 1974 yılından bugüne yüzlerce mezun vermiş ve bu mezunları DSİ, KGM, İller Bankası, Köy Hizmetleri ve Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak veya kendi özel müteahhitlik firmaları ile ülkemizde isim yapmış büyük müteahhitlik firmalarında çalışmaktadırlar. Çalışma alanları çok geniş olan inşaat mühendislerine uçak sanayisinden tarıma, madencilikten konut sektörüne ve giderek önemi artan çevre alanında iş imkanı bulmaktadır.

Programın eğitim amaçları:

  • Temel mühendislik bilimlerinin teori ve uygulama deneyimlerini kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, liderlik görevini üstlenebilen, sorumluluk sahibi,
  • İnşaat mühendisliğinin yapı, geoteknik, hidrolik, ulaştırma ve mekanik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olan, bu birikimle emniyetli, ekonomik ve estetik mühendislik yapılarının tasarımını yapabilen, proje üreten ve uygulayan,
  • Mesleğinde topluma yol gösteren, yeni fikirler üretebilen, fikirlerini toplum önünde savunabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan ve bunu uygulayabilen İNŞAAT MÜHENDİSLERİ yetiştirmektir.

İnşaat Mühendisliği Nedir?

Malzemeyi  ve  uygulama tekniğini en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Mühendisliğin temeli olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askeri mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelir.

İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, kıyı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi gibi alanlardır.

İnşaat Mühendisi Kimdir?

İnşaat Mühendisleri her türlü bina, havaalanı, spor tesisleri, köprü, karayolu, demiryolu, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, tünel, sulama kanalları, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi

İnşaat mühendisliği, insan varlığının başlangıcından beri hayatın bir unsuru olmuştur. İnşaat mühendislik biliminin ilk örnekleri, M.Ö. 4000 ve M.Ö. 2000 yılları arasında Antik Mısır ve Mezopotamya (Eski Irak) bölgelerinde, insanların göçebe hayatı terk ederek, barınak yapımı ihtiyacı doğduğu sıralarda başlamış olabilir. Bu süre zarfında, tekerlek ve yelken gelişimiyle birlikte ulaşım, önemi gitgide artan bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Modern zamanlara kadar inşaat mühendisliği ve mimarlık arasında net bir ayrım yoktu. Dönemin inşaat mühendisleri ve mimarları için genellikle aynı kişiye atıfta bulunularak birbirinin yerlerine kullanıldı. Mısır'daki piramitlerin yapımı (yaklaşık M. Ö. 2700 - 2500) büyük yapı inşaatlarının ilk örneklerindendir.

 

ESOGU 2017 TANITIM VİDEOSU

ESOGÜ YouTUBE kanalına abone olmayı unutmayınız.