TR | EN
Çift Anadal - Yandal Programları
İntibak Durumu İlgili Kişi(ler) Dahili No E-posta Adresi
Çift Anadal Öğrencileri Arş. Gör. Hakan BİLİCİ

3510

3203

hbilici@ogu.edu.tr
Arş. Gör. Ömer KARAGÖZ   okaragoz@ogu.edu.tr

 

ÇİFT ANADAL ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT ESNASINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Ekte İnşaat Mühendisliği bölümü Çift Anadal şablonu sunuluştur. En sol sütunda bölümümüzden mezun olmak için akademik yarıyıla göre gereken dersler verilmiştir.
 2. İnşaat Mühendisliği çift anadal programından mezun olmak için; ekte sunulan ders inşaat mühendisliği çift anadal şablonundan, bölümünüzün ders listesinde mezuniyet dışı ders olarak belirtilen dersleri almanız gerekmektedir.
 3. Bu sebeple; tarafınıza bölümümüz ve/veya üniversitemiz tarafından herhangi muafiyet belgesi verilmeyecektir. Bu belgenin çıktısını alıp mezun olana kadar muhafaza etmeniz gerekmektedir.
 4. Bilgi için; Arş. Gör. Hakan BİLİCİ ile görüşebilirsiniz. (Geoteknik Lab. No:6 e-mail: hbilici@ogu.edu.tr Dahili:3515)

 

ÇİFT ANADAL ŞABLONU

 

Çift Anadal

Çift anadal programının amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin başarılı ve istekli öğrencilerine, fark derslerini de tamamlamaları koşuluyla, ikinci diploma kazandırmaktır. İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne başvurusu kabul edilen bir öğrencinin almak zorunda olduğu dersler bölüm tarafından belirlenmektedir. Mühendislik Mimarlık Fakültesinin değişik bölümlerinden gelerek İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde çift anadal yapmak isteyecek öğrencilerin, kendi bölüm derslerine ek olarak almaları gereken dersler ilgili bölüm için aşağıda verilmiştir:

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Maden Mühendisliği Bölümü
 • Makina Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • Mimarlık Bölümü

 

Yan Dal

Yan dal programlarının amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin başarılı ve istekli öğrencilerine fark derslerini de tamamlamaları koşuluyla ilgi duydukları konularda uzmanlaşmalarını sağlayacak eğitimi vermektir. Bu amaçla İnşaat Mühendisliği Bölümünde 6 farklı yan dal programı tanımlanmıştır. Bunlar: Yapı, Yapı Malzemesi, Yapı İşletmesi, Ulaştırma, Hidrolik, Geoteknik yan dal programlarıdır. Programı başarıyla bitiren öğrenciye katıldığı programı gösteren sertifika verilmektedir. Yan dal programlarına göre öğrencilerin almaları gereken dersleri gösteren program aşağıda verilmiştir:

 • Yapı
 • Yapı Malzemesi
 • Yapı İşletmesi
 • Ulaştırma
 • Hidrolik
 • Geoteknik