TR | EN
Bölüm Kalite Kurulu

İnşaat Mühendisliği Bölümü Kalite Kurulu

GÖREVİ

ÜNVANI

ADI SOYADI

BAŞKAN

Doç. Dr.  

Murat TÜRKÖZ

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi

Hakan KUŞAN

ÜYE

Arş. Gör.

Hakan BİLİCİ