Yatay Geçiş
İntibak Durumu İlgili Kişi(ler) Dahili No E-posta Adresi
Yatay Geçiş Arş. Gör. Dr. Gülçağ ALBAYRAK

3204

galbayrak@ogu.edu.tr
Merkezi Sistem ile Gelen Öğrenciler Arş. Gör. Dr. Abdulkadir ÖZDEN 3204 aozden@ogu.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet Anıl KIZILASLAN 3203 akizilaslan@ogu.edu.tr
Bölümler Arası Geçiş Arş. Gör. Hakan BİLİCİ

3510

3203

hbilici@ogu.edu.tr
Arş. Gör. Barış ARSLAN - barslan@ogu.edu.tr

 

2018 - 2019 Öğretim Yılı Yeni İntibak Öğrencileri İçin İrtibat Listesi