Dikey Geçiş
İntibak Durumu İlgili Kişi(ler) Dahili No E-posta Adresi
Dikey Geçiş Arş. Gör. Çağdaş KARA 3237 ckara@ogu.edu.tr
Arş. Gör. Kadir Berkhan AKALIN 3237 kbakalin@ogu.edu.tr

 

2018 - 2019 Öğretim Yılı Yeni İntibak Öğrencileri İçin İrtibat Listesi