Mühendislik Tamamlama
İntibak Durumu İlgili Kişi(ler) Dahili No E-posta Adresi

Mühendislik Tamamlama

Arş. Gör. Hakan BİLİCİ

3510

3203

hbilici@ogu.edu.tr
Arş. Gör. Barış ARSLAN - barslan@ogu.edu.tr

 

2018 - 2019 Öğretim Yılı Yeni İntibak Öğrencileri İçin İrtibat Listesi

2018 - 2019 Öğretim Yılı Müh. Tamamlama Öğrencilerinin Mezun Olmak İçin Alması Gereken Dersler