YAPI ANABİLİM DALI

MEKANİK ANABİLİM DALI

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

HİDROLİK ANABİLİM DALI

Stajlar
Ulaştırma Stajı

1) Ulaştırma stajı yapılabilmesi için 3. sınıfın tamamlanmış olması ve aşağıdaki derslerin alınmış olması gerekmektedir. Alınan derslerden DZ (devamsız) ile kalınmaması ve İZ (izinli) olunmaması gereklidir. Ders alınmış FF ile kalınmış olsa dahi staj yapılmasında bir engel yoktur.

  • Ölçme Bilgisi (veya Topoğrafya 1-2)
  • Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği
  • Karayolu Mühendisliği

2) Yaz okulu öncesi ve sonrasında aynı firma ve aynı şantiyede yapılan stajlar, tek bir staj olarak değerlendirilir ve tek bir staj defteri ile teslim edilebilir.

3) Ulaştırma staj yerinin kabul edilebilmesi için, firmada en az 1 İnşaat Mühendisi çalışıyor olmalı ve yol üst yapısı (Karayolu için; Asfalt, Alt Temel, Temel; Demiryolu için; Balast Tabakası, Travers ve Ray Döşenmesi) mutlaka görülmelidir.

4) Köprü, Viyadük, Menfez, İstinat Duvarı, Kazık Çakılması, Tünel vb. sanat yapıları ve Yarma-Dolgu işleri en fazla 5 gün kabul edilir.

5) Staj sırasında yol inşaatlarındaki deneyler mutlaka görülmeli, ayrıntılar ile açıklanmalı ancak laboratuvar kısmı 5 günü geçmemelidir. Sadece laboratuvarda yapılan stajlar 5 gün kabul edilir.

6) Deneyler ve diğer inşaatlarla ilgili kitap bilgilerine yer verilmemelidir. Yalnızca stajda görülen çalışmalar anlatılmalıdır.

7) KGM bünyesinde denetmen olarak yapılan stajlarda mutlaka her gün denetime gidiliyor olması gereklidir.

8) Gerekli şartlar sağlandığı takdirde 25 günlük stajın bir kısmı karayolu bir kısmı demiryolu olarak yapılabilir (Örnek: 15 gün karayolu + 10 gün demiryolu).

Ulaştırma Staj Komisyonu
  • Araş. Gör. Çağdaş KARA
  • Araş. Gör. K. Berkhan AKALIN

 


Son Güncelleme: 13.06.2016 12:21