YAPI ANABİLİM DALI

MEKANİK ANABİLİM DALI

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

HİDROLİK ANABİLİM DALI

Stajlar
Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar

Diğer bilgilere stajlar menüsünden ulaşabilirsiniz

Staj Adımları

 

Staj Evrakı Tesliminde Dikkat Edilecek Noktalar

Teknik birimlerde mesleki uygulamaların ilk olarak görüldüğü staj dönemleri öğrencilerin meslek hayatına ilk adımları olupi iyi bir staj dönemi gelecekteki meslek hayatı için yol gösterici nitelikte olacaktır. Öğrencilerimizin staj dönemlerini kazasız ve gelecekteki meslek hayatları için verimli olacak şekillde geçirmelerini dilemekteyiz. Bu amaçla aşağıdaki kurallara uyulması gerekli görülmüştür.

 1. Staj defterinde her gün için en az 1 tam sayfa yapılan işlerle bilgi verilmelidir.
 2. Staf defteri elle okunaklı bir yazı ile doldurulmalıdır.
 3. Staj defterine fotoğraf yapıştırılmamalı, ayrı bir zarfla teslim edilmelidir.
 4. Staj defterinde imza, mühür veya kaşe eksik olmamalıdır. (Her sayfanın altı imzalı ve kaşeli olmalıdır)
 5. Staj sicil belgesi kapalı ve yapıştırma yerlerinden imzalı-mühürlü bir zarf içerisinde getirilmelidir.
 6. Staj defterinde eksik imza, mühür veya kaşe bulunanların stajları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 7. Staj sicil belgesi gelmeyen veya açık zarf içinde gelenlerin stajları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 8. Staj defteri ile birlikte birlikte MS Powerpoint sunusu, video, dijital fotoğraflar ve eğer mümkünse staj yapılan işin Autocad vb. teknik çizimleri içeren Staj DVD veya CD'si teslim edilecektir.
 9. Hazırlanacak Powerpoint sunumu 50-100 slayt arası olacak ve fotoğraf, videolar yardımıyla şantiyede yapılan çalışmalar özetlecektir.
 10. Slaytların düzenlenmesinde fotoğraf kullanılıyor ise aynı slayt içerisinde açıklaması yapılacaktır. Yazı büyüklüğü en az 22 punto olacaktır.
 11. Hazırlanan sunumların 6 slaytı bir sayfada olacak şekilde okunaklı çıktıları alınarak staj defteri ile beraber teslim edilecektir.
 12. Staj defterinde kitap bilgileri yer almayacaktır. Ancak yanlış uygulamalar görülürse kaynak gösterilerek (kitap, dergi, yönetmelik vs.) doğru uygulama açıklanacaktır.
 13. Hazarlanan DVD-CD staj defterinin arka kapak iç kısmına yapıştırılacak zarfın içine koyulacaktır.
 14. Tüm staj evrakları bir büyük zarf veya dosya içerisinde kapalı olarak teslim edilecektir.
 15. Staj evraklarının teslimi sırasında küçük bir sözlü sınav yapılabilir. Staj evraklarının incelenmesinden sonra gerek görülen öğrenciler tekrar sözlü sınava çağrılacaktır.
STAJ KURULU
Son Güncelleme: 27.12.2013 12:37