YAPI ANABİLİM DALI

MEKANİK ANABİLİM DALI

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

HİDROLİK ANABİLİM DALI

Stajlar
Geoteknik Stajı

1) Staj yapacak öğrenciler, staj yapacakları kurum yada kuruluşu belirledikten sonra, Bölümümüzün internet adresinden alacağı staj belgelerini doldurup stajın başlamasından en az 15 gün önce Staj Komisyonu Onayına sunmaları gerekmektedir.

2) Geoteknik staj yerinin kabul edilebilmesi için; firmada en az 1 İnşaat Mühendisi çalışmalı ve Geoteknik mühendisliğinin, zemin mekaniği, geoteknik deprem mühendisliği, temel mühendisliği gibi alanlarında hizmet veren büyük ölçekli firmalarda yapılmalıdır.

3) Geoteknik stajı yapılabilmesi için; Zemin Mekaniği I ve Zemin Mekaniği II derslerinin alınması gerekir(Devamsızlıktan kalınmamalı).

4) Öğrenci aşağıda verilen farklı uygulamalardan herhangi birinde problemin tanımından çözümü ve kontrolüne kadar, aşama aşama gözlem ve çalışma yapmak ile zorunludur.

  • Palplanj ve Ankraj sistemleri
  • Diyafram Duvar
  • Kazıklı Temel
  • Jet Grout ve Taş Kolon
  • Kum Dren
  • Fore Kazık

5) Yaz okulu öncesi ve sonrasında aynı firma ve aynı şantiyede yapılan stajlar, tek bir staj olarak değerlendirilir. (Tek bir staj defteri halinde teslim edilebilir)

6) Öğrenci yetkili mühendisten büro çalışmaları hakkında bilgi edinmelidir. Stajı ile ilgili her türlü etüd, plan, proje, hesap aşamalarını gözlemlemelidir.

7) Stajı ile ilgili çalışmaların maliyet analizi, hakediş çıkarımı ve iş programı çıkarılması gibi yapı işletmesi konularında da çalışmalarda bulunması gereklidir.

8) Proje süresince kullanılan her türlü paket program ile ilgili bilgi almalı ve asgari düzeyde kullanabilmelidir.

9) Projenin uygulama sürecinde zemin özelliklerinin belirlenmesinden başlayarak proje sonu kontrollere kadar aşama aşama gözlem ve çalışmalarda bulunmalıdır.

10) Staj sırasında öğrenci çalıştığı geoteknik yapılarla ilgili olarak fizibilite çalışmaları, ekonomik analiz, çevre etki değerlendirmesi, toplumsal fayda gibi konular hakkında ayrıca bilgi edinmelidir.

11) Staj sırasında süresince;
Zemin indeks deneyleri (Su Muhtevası Deneyi, Kıvam Limitleri Deneyleri, Elek Analizi Deneyi, Hidrometre Deneyi, Özgül Ağırlık Deneyi, Konsolidasyon Deneyi), Zemin mukavemet deneyleri (Serbest Basınç Deneyi, Direkt Kesme Kutusu Deneyi, Üç Eksenli Basınç Deneyleri; Veyn Deneyi), Uygulama kalite kontrol deneyleri (Ankraj halatları öngerme deneyleri, Plaka yükleme, Kazık yükleme deneyleri, Kazık devamlılık testleri, İnklometre ölçümleri ile Karot alımı ve dayanım testleri ) gibi deneyler mutlaka öğrenilmeli, ayrıntılar ile açıklanmalı ancak laboratuvar kısmı staj defterinde 5 günü geçmemelidir.

12) Deneyler ve diğer inşaatlarla ilgili kitap bilgilerine yer verilmemelidir.

13) Herhangi bir kurum bünyesinde denetmen olarak yapılan stajlarda, her gün mutlaka denetime gidiliyor olması gereklidir.

Geoteknik Staj Komisyonu
  • Araş. Gör. Hakan BİLİCİ

 


Son Güncelleme: 0804.2016 11:21