YAPI ANABİLİM DALI

MEKANİK ANABİLİM DALI

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

HİDROLİK ANABİLİM DALI

DUYURU 2017 - 2018 Bahar Dönemi Ders Kaydı Yaptrıracak Öğrencilerimize Duyurulur Duyuru Tarihi: 2018-01-26 10:15:15

2017 - 2018 Bahar döneminde ders kaydı yaptıracak öğrencilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Burada belirtilen durumlardan dolayı oluşabilecek problemler (alınan derslerin silinmesi vb.) tamamen öğrencinin sorumluğundadır.

1. 2015 ve sonrası girişli öğrencilerimiz bu duyuruya ek olarak verilen "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı ve Sonrası Eğitim Programı" na uygun olarak derslerini seçmelidir.

2. Bu dönem bazı dersler için önşart getirilmiştir. Bu dersleri alacak öğrencilerimizin bu önşartlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu dersler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Ders Ön Şart
Tasarım II - Betonarme Proje Yapı Statiği II
Betonarme I
Teknik Seçemeli I - Onarım Güçlendirme Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

* Ön Şart: Dersi en az bir kez almış olmak

3. Her dönem olduğu gibi bu dönemde AİİT dersi ortak ders olarak dekanlıkta açılmaktadır. Ders seçimi yaparken II. Sınıf öğrencilerimiz 1. öğretimler (B) grubundan ve 2. öğretimler (C) grubundan almalıdır.

4. 2011 ve öncesi girişli öğrencilerimizin mezun olmak için alması gereken derslerden olan "Demiryolu", "Teknik İngilizce IV" ve "Topoğrafya II" dersleri bu dönem son kez açılacaktır. Bu öğrencilerimizin öncelikli olarak bu dersleri almaları gerekmektedir.

Yayımlayan: Araş. Gör. Ömer KARAGÖZ
Ekli Dosyalar
1. 2015vesonrasisablon-20180126111515.pdf (209.86 KB)