Tübitak Desteği
13.04.2017
Öne çıkan görsel

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesinin Projesine TÜBİTAK Desteği Verildi

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Karacasu’nun yöneticisi olduğu “Nano Malzemelerin Bitümlü Sıcak Karışımların Marshall ve Superpave Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür.

Projede Kolomanit ve Magnezyum Spinal ile modifiye edilmiş bitümlerin asfalt betonunda kullanımı araştırılacaktır. Üretilen karışımların asfalt betonunun tekerlek izi ve yorulma dayanımını artırması hedeflenmektedir.