CUDES-2018 En İyi Bildiri Ödülü
24.04.2018
Öne çıkan görsel

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarına En İyi Bildiri Ödülü Verildi

19-21 Nisan 2018 tarihlerinde, İstanbul'da gerçekleştirilen “7th International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES-2018)” isimli uluslararası konferansta, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Araş. Gör. Çağdaş KARA ve Doç. Dr. Murat KARACASU'nun yazar olarak bulunduğu ve Çağdaş KARA tarafından sözlü olarak sunulan "Artificial Neural Network Modelling for Mode Choice Prediction in Transportation Planning" isimli bildiri, yapılan hakem değerlendirmeleri sonucu “BEST PAPER IN URBAN TRANSPORTATION PLANNING (Kentsel Ulaştırma Planlamasında En İyi Bildiri)” ödülüne layık bulunmuştur.